1. احمدعلی محمدپور , مطالعه بافت شناسی و هیستوشیمیایی غده اشکی فوقانی پلک سوم در شتر یک کوهانه , چهارمین کنگره پاتولوژی دامپزشکی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۱۰
 2. احمدعلی محمدپور , مطالعه آناتومیکی جیب حلقی اسب در درمانهای جراحی , پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 3. احمدعلی محمدپور , مطالعه آناتومیکی و تکنیکهای جراحی در بیماریهای ناویکولار , پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 4. احمدعلی محمدپور , مطالعه ی مورفولوژی استخوانچه های گوش میانی در خرگوش , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 5. احمدعلی محمدپور , مطالعه مورفومتری استخوانچه های گوش در موش صحرایی , نهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 6. احمدعلی محمدپور , محسن ملکی , تاثیرفرمالدئید بر روی تست های عملکردی ریه ی دانشجویان دامپزشکی در آزمایشگاه آناتومی , نهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 7. علی گیلانی , حسن کرمانشاهی , ابوالقاسم گلیان , مصطفی قلی زاده , احمدعلی محمدپور , اثر آب آشامیدنی مغناطیسی شده بر شاخص های تولیدی جوجه های گوشتی , همایش دام و طیور شمال کشور , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 8. فاطمه حکیمی , زهره سعادت فر , داور شاهسونی , احمدعلی محمدپور , مطالعه استریولوژیک حجمی روده در لارو فیل ماهی(Huso Huso ) , اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 9. بشیر سبحانی , احمدعلی محمدپور , ابوالقاسم نبی پور , مقایسه لوله های پروکسیمال و دیستال درکلیه مرغ گینه مروارید با استفاده ازمیکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی عبوری , دومین همایش کشوری مطالعات میکروسکوپی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 10. محسن طبسی , احمدعلی محمدپور , مطالعه آناتومی و مورفولوژی زبان در مرغ شاخدار , اولین کنگره بین المللی مدیریت، بهداشت و بیماریهای حیوانات مزرعه , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 11. بشیر سبحانی , احمدعلی محمدپور , ابوالقاسم نبی پور , مطالعه استریولوژی کلیه مرغ گینه مروارید با میکروسکوپ نوری , دومین همایش کشوری مطالعات میکروسکوپی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 12. پریسا دادگرمقدم , احمدعلی محمدپور , مطالعه آناتومی و بافت شناسی غده آدرنال در مرغ مروارید بالغ , اولین کنگره بین المللی مدیریت، بهداشت و بیماریهای حیوانات مزرعه , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹