1. بشیر سبحانی , احمدعلی محمدپور , ابوالقاسم نبی پور , مطالعه بافت شناسی و هیستوشیمی کلیه در مرغ شاخ دار , فرآورده های بیولوژیک دامپزشکی- دامپزشکی , دوره ( ۳۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴, صفحه ۱۶۷-۱۷۳
 2. احمدعلی محمدپور , بشیر سبحانی , مطالعه هیستوشیمی و هیستومتری پیش معده، ایستموس و سنگدان در مرغ گینه ) )Numida meleagris b , فرآورده های بیولوژیک دامپزشکی- دامپزشکی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۵۹-۶۸
 3. سهیلا رضائی , احمدعلی محمدپور , مطالعه بافت شناسی و تکوین مشیمیه وشبکیه در جنین شترمرغ نژاد کانادایی , فرآورده های بیولوژیک دامپزشکی- دامپزشکی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۳۲-۳۹
 4. علی گیلانی , حسن کرمانشاهی , ابوالقاسم گلیان , مصطفی قلی زاده , احمدعلی محمدپور , ارزیابی آب آشامیدنی مغناطیسی شده بر اجزای لاشه و عملکرد جوجه های گوشتی , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۸۶-۹۵
 5. سهیلا رضائی , احمدعلی محمدپور , مطالعه تکوین ساختار بافتی صلبیه و قرنیه چشم در جنین شترمرغ نژاد کانادایی , فرآورده های بیولوژیک دامپزشکی- دامپزشکی , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۲۵-۳۱
 6. سعیده فرهمند , احمدعلی محمدپور , مطالعه آناتومی و بافت شناسی غده اشکی در شترمرغ بالغ , فرآورده های بیولوژیک دامپزشکی- دامپزشکی , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۹-۱۶
 7. احمدعلی محمدپور , خصوصیات آناتومیکی استخوانچه های گوش میانی در موش صحرایی , فرآورده های بیولوژیک دامپزشکی- دامپزشکی , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۲۲-۲۷
 8. احمدعلی محمدپور , میثم طاهرآبادی , مطالعه هیستومورفولوژی زبان در دوران تکامل جنینی شترمرغ نژاد کانادایی , فرآورده های بیولوژیک دامپزشکی- دامپزشکی , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۳۷-۴۳
 9. مجتبی درویش زاده , احمدعلی محمدپور , مطالعه هیستولوژی و هیستومتری مری در خرگوش و خوکچه هندی , فرآورده های بیولوژیک دامپزشکی- دامپزشکی , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۵۲-۵۹
 10. احمدعلی محمدپور , ایرج کریمی , شهلا بندری , مقایسه هیستومورفولوژی غده آدرنال در سنین مختلف گوسفند و بز , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲, صفحه ۹-۱۵
 11. احمدعلی محمدپور , فرامرز زارعی , مطالعه هیستومورفولوژیکی پانکراس در همستر، خوکچه هندی و خرگوش , تحقیقات دام و طیور , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵, صفحه ۴۳-۵۲
 12. احمدعلی محمدپور , بنفشه حیدری , مطالعه ی هیستومورفولوژیکی تخمدان و فولیکول های تخمدانی در شتر یک کوهانه , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱, صفحه ۸۶-۸۹
 13. سید محمود حسینی , احمدعلی محمدپور , اندازه گیری وسعت غدد برونر در نواحی مختلف دوازدهه گوسفند لری بختیاری , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳, صفحه ۴۹-۵۵
 14. احمدعلی محمدپور , مطالعه بیومتری و هیستومورفومتری دژپیه های لنفاوی پیش کتفی ، پیش رانی و رکبی طبیعی در گوسفند لری بختیاری , علم و فناوری , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵, صفحه ۸۲-۸۹
 15. احمدعلی محمدپور , مهران عربی , مطالعه پارامترهای کمی استخوان گیجگاهی و استخوانهای گوش میانی در انسان ، اسب و سگ , دامپزشکی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۹, صفحه ۷۲-۷۲
 16. احمدعلی محمدپور , مهران عربی , مقایسه پارامترهای ‌کمی ‌استخوان گیجگاهی و استخوانچه‌های گوش میانی در انسان، سگ و اسب , دامپزشکی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۷, صفحه ۷۲-۷۹
 17. احمدعلی محمدپور , مطالعه مورفولوژی هیستومتری غده فوق کلیوی سالم در گوسفند لری - بختیاری , تحقیقات دامپزشکی , دوره ( ۶۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶, صفحه ۱۲۳-۱۲۷
 18. احمدعلی محمدپور , بیژن رادمهر , مهداد آل علی دهکردی , مطالعه مورفولوژی و مورفومتری عقده های لنفاوی مهم گاو در بازرسی گوشت , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۵, صفحه ۱۳-۱۸